Cilj elektroničke edukativne slikovnice Bernardi za djecu približavanje je dizajnerskog djela Bernarda Bernardija najmlađima. Kroz primjer Radničkog sveučilišta i njegovo vizionarsko promišljanje. Približavanje najmlađima različitih praksi od Bauhausa do skandinavskog organskog modernizma u kontekstu europskog modernizma kroz različite primjere didaktičko-pedagoških sadržaja kroz igru i učenje pokušati približiti sklad i vrstu habitusa ovog velikog stvaraoca.

Kliknite na sliku za pdf knjige

Bernardi pdf
Didakticki sadrzaj Bernardi
01
02
03
04
05

Publikacija je posvećena didaktičkom istraživanju Vitićevog nebodera kroz različite forme izražavanja, više segmenata analize uvođenjem publike u jednu vrstu edukativnog sadržaja namijenjenog različitim naraštajima, a prvenstveno najmlađoj publici. Kroz ovo arhitektonsko djelo, klasika moderne, raslojavanjem elemenata u raznim smjerovima te kreativnim procesom pristupamo približavanju sastavnih elemenata ovog arhitektonskog zdanja publici. Sadržaj publikacije obuhvaća performativni proces korištenja palete boja, linija i ploha, kompozicija i kinetičkih elemenata stalnih mijena fasade ovog modernističkog ostvarenja.

Kliknite na sliku za pdf knjige

Arhitektura za djecu pdf
Didakticki sadrzaj
01
02
03
04
05